SIA “RIMS – Rīga International meridian school”
PVN reģistrācijas numurs Nr. LV40103239061
Juridiskā adrese: Slāvu iela 2, Rīga, LV-1019
Norēķinu rekvizīti: Swedbank, HABA
Konts: LV07HABA0551025899279