sian-2

Mr. Sinan Ciftler

Member of the Board

Mr. Sinan Ciftler is an English language teacher and he has been teaching English in various countries for over 15 years.
He had taught in Mongolia and Poland and has been in Latvia for over 2 years.
Mr. Ciftler is from Turkey and currently works as member of the board of RIMS.
He enjoys sports-especially tennis, football, and Formula1 races. He is married and he is a happy father of two daughters.

sanita

Sanita Briška

Vice-principal, Primary School Teacher

1999.g. absolvējusi Daugavpils Pedagoģisko Universitāti.
• Mans moto – Virs galvas vienmēr ir zilas debesis, pat tad, ja tām priekšā ir mākoņi.
• Atceries! Mēs neesam tādi, kādus cilvēki mūs vēlas redzēt. Mēs esam tādi, kādi nolemjam būt.

Pagātne ir koks,
Ko nevar aizsniegt.
Nākotne ir asns,
Kas tikko dīgst.
Tagadne ir ābele
Tev līdzās.
Rūpējies, lai zari
Augļos līkst!
/Dzidra Rinkule-Zemzare/

Una Pentjuša

Vice-principal

Esmu ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē, studējot Rīgas Tehniskajā universitātē. Pedagoģijas maģistra grāds saņemts pēc studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Pedagoģiskā darba pieredzi sāku krāt vēl mācoties Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klasē, kad ar matemātikas mājasdarbu grūtībām palīdzēju tikt galā citiem skolēniem. Turpmāk pedagoģiskais stāžs krājās, strādājot par ekonomikas un matemātikas skolotāju profesionālās izglītības iestādēs un lasot lekcijas mikroekonomikas un uzņēmējdarbības plānošanas jomā augstskolās un koledžās. Jau vairāk kā 5 gadus pārzinu izglītības vadības jautājumus, strādājot par direktora vietnieci izglītības jomā gan profesionālās vidējās izglītības, gan vispārizglītojošās pamatizglītības, vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs.

sk_1173b

Kerim Mert Atay

The member of the Board

Jūlija Smirnova 

English Language Teacher

Teachers play a key role in our life – they nurture talent, cultivate young minds and make successful individuals and beautiful people out of ordinary boys and girls. I believe that every child is unique, full of talents and beautiful dreams. It is a big honor to be a teacher and see children grow, teaching them to be successful, dream big and never fear failures. Teacher’s role is to be with children wherever and whenever they need. ”The teacher opens the door, it is the student that must enter” (Chinese proverb)

sk_0984b

Jurijs Hramovs

Russian Language Teacher

Filoloģijas zinātņu doktors (Dr. philol.) Jurijs Hramovs ir kvalificēts krievu valodas un literatūras skolotājs ar 18-gadīgo pieredzi vidējās un augstākās izglītības jomā. Pašlaik Jurijs Hramovs ir ap 40 dažādu publikāju autors slāvu valodniecībā un pedagoģijā. 8 gadus Jurijs gatavoja skolēnus krievu valodas GCSE un A-level eksāmeniem Lielbritānijā. Pēc viņa domām, pasniegšanas stūrakmens ir individuāla pieeja katram skolēnam un dzimtās valodas mācīšanās ir bērna intelektuālas un kultūras attīstības pamats.

sk_1118

Roze Feldmane 

Primary School Teacher

1993.gadā absolvējusi Rīgas Skolotāju institūtu, 2008. gadā LU PPF ieguvusi Izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā.

Pirmo pedagoģisko pieredzi ieguvu no 1993.- 1996. gadam strādājot bērnudārzā, bet kopš 1996. gada esmu sākumskolas skolotāja.

Būt par skolotāju vēlējos kļūt jau bērnudārzā. Mani pirmie skolēni bija mazais brālis un lelles.

Uzskatu, ka svarīgākais, kas nepieciešams, lai strādātu skolā, ir mīlestība, cieņa un pacietība. Tā kā man pašai ir pieci bērni, tad skolas dzīvi esmu iepazinusi arī kā vecāks.

Skola ir manas otrās mājas, tāpēc cenšos, lai, gan es pati, gan bērni, klasē justos labi.

sk_civelova

Irina Čiveļova

Primary School Teacher

Manī vienmēr stipri augusi interese pret valodām. Tāpēc, ne mirkli nešauboties, iestājos Latvijas Universitātē filoloģijas fakultātē, kur man tika dota iespēja, papildus krievu valodai, mācīties arī dažas slāvu valodas.
Valoda ir dzīva struktūra, kura nepārtraukti mainās, pakļaujoties cilvēka dzīves apstākļiem un vajadzībām. Studējot LU starpuniversitāšu programmā “Dažādības pedagoģiskie risinājumi”, pārliecinājos, ka valoda gūst desmitkārtīgu spēku, kad to lieto daudzvalodīgā multikulturālā vidē. Savā ikdienas skolas darbā man patīk vērot, kā valodu dažādība ietekmē skolēnu izaugsmi, attīstību un paaugstina komunikatīvo kompetenci dažādās dzīves jomās!”

sk_1154b

Kristīne Poklevinska

Primary School Teacher

Esmu absolvējusi Latvijas Universitāti 2014. gadā, kur ieguvu profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas skolotāja un sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju. Maģistra grādu izglītības vadībā ieguvu 2016. gadā.
Manā ģimenē pedagoga profesija vienmēr ir bijusi cieņā, tāpēc jau agrā bērnībā jutu, ka arī kļūšu par skolotāju.
Savā pedagoģiskajā darbā cenšos ievērot principu „Palīdzi man to paveikt pašam!” Es gribu ticēt, ka katrā bērnā mīt zinātkāre, vēlme pašam mācīties un pašattīstīties.
Katrs bērns ir kā „arhitekts”, kur viņš pats būvē savu zināšanu un prasmju pili. Pedagogi un vecāki ir tikai kā „celtniecības palīgi”, kas palīdz bērniem pilnveidoties šajā „celtniecības procesā”. (Marija Montessori)

sk_0122b

Marina Lungu 

Preschool Teacher

Ir absolvējusi ar izcilību Rīgas 1. Pedagoģisko skolu, pēc kāda laika arī Liepājas pedagoģisko institūtu, un visbeidzot 1996. gadā ir ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā Latvijas Universitātē. Uzskatu, ka jebkuram bērnam, arī „vissarežģītākajam”, profesionāls pedagogs ir spējīgs rast pieeju. Manā izpratnē pirmsskolas skolotājs vispirms ir bērnu draugs, padomdevējs un sabiedrotais. Mīlu savu profesiju un domāju, ka tieši pirmsskolas vecumā bērni ir atvērtāki, patiesāki un ar milzu zinātkāri tie ir gatavi izzināt apkārtējo pasauli.

Raisa Gresa

 Primary School, Russian Language and Literature Teacher

Es esmu pabeigusi Taškentas valsts universitāti (TU). Vecāki – skolotāji, māsa – skolotāja. Es nekad neesmu sapņojusi par skolotāja profesiju, bet stingri zināju, ka kļūšu par pedagogu. Skolotājs – tā pat nav profesija. Tas ir dzīvesveids.
Esmu pārliecināta, ka mana izvēle ir pareiza. Manā darbā palīdz šādas iztēlotas kāpnītes: mīlēt, saprast, pieņemt, just līdzi, palīdzēt. Mani skolēni – tie ir mani bērni.
Es uzskatu, ka visi mani skolēni – zvaigznītes, tikai viena zvaigznīte mirdz spožāk, cita kautrējas atvērties, tādēļ to vajag ierosināt, pamudināt un uzslavēt! Skolotājs šīs zvaigznes iededzina!

ginta

Ginta Kūlīte

 Latvian Language and Literature Teacher

Esmu beigusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti, ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju. Man ir arī mājturības un tehnoloģiju skolotājas kvalifikācija.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja esmu jau ilgāk nekā 20 gadu. Pieredze gūta gan valsts, gan privātajās skolās, strādājot ar mazajiem un lielajiem. Esmu izdevusi palīglīdzekļus latviešu valodas apguvei, vadījusi vairākas meistarklases RIIMC.

Valoda ir ikviena cilvēka spilgtākā, raksturīgākā pazīme, un mani iepriecina iespēja palīdzēt apgūt cittautiešiem latviešu valodu – senas, bagātas kultūras, savdabīgas dabas uztvēruma un niansētu jūtu pasauli.

Darbs „RIMS” ir savstarpēja bagātināšanās, saskarsme ar interesantiem, radošiem cilvēkiem, kas ir atvērti dažādu kultūru mijiedarbībai, saglabājot savu identitāti.

gita1

Gita Ernstsone 

Latvian Language, Latvian Literature and Culturology Teacher

2001. gadā ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā, 2010. gadā iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds.
Būt skolotājam – tas ir aicinājums, kas sācies bērnībā, sēdinot rindā lāčus un lelles, lai mācītu tiem rakstīt un rēķināt. Būt skolotājam – tas nozīmē vērot, palīdzēt, būt līdzās… Būt skolotājam – tas saistās ar I. Ziedoņa rakstīto: „Tajā laikā, kad piedzima Žāvžagatas un Gāmurgaiļi, piedzima arī Ķeburkājis.(..) Neviens nesaprata, kā Ķeburkāji iemaukt krekliņā – ar kuru galu pa priekšu. Kad Ķeburkājis paaugās, vēl grūtāk viņu bija iedabūt biksēs. Un vēl grūtāk viņu bija dabūt vakaros no biksēm laukā – viņš bija tik atskabargains kā āķis, kā ecēšas, kā eglīte, kuru aiz galotnes velk kaut kur iekšā vai ārā.”
Būt skolotājam – nozīmē palīdzēt maziem Ķeburkājiem kļūt par krāsainu ziedu, stipru koku vai spožu zvaigzni…

sk_0671b

Madara Šterna – Matisone

Music Teacher

Esmu beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju kā mūzikas skolotāja un muzikālo kolektīvu vadītāja. Vienmēr mēģinu katrā bērnā atrast muzikālo talantu, neskatoties uz to, ka reizēm tas jāmeklē ilgāk, reizēm ne tik ilgi. Dziedāšana un muzicēšana attīsta bērna loģisko domāšanu un kreativitāti, savukārt komponēšana – problēmu risināšanas prasmes.

Un papildus tam visam – dziedāt un muzicēt taču ir tik skaisti!

ligita

Ligita Strēlniece – Midere

Crafts and Visual Arts Teacher

2011. gadā ir absolvēta Latvijas Universitāte – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.
Ceļš uz pedagoģiju sācies pavisam nesen. Taču jau šajā īsajā laika posmā nācies pārliecināties par to, ka šis ir pareizais virziens. Tāpēc, neatkāpjoties no sava mērķa, turpinu sevi pilnveidot un attīstīt šajā jomā, jo „izglītība ir tas, kas paliek pāri, kad aizmirsies ir viss, kas mums ir ticis mācīts”. (Alberts Einšteins).

sk_0971

Ivita Treisnere

Primary School Teacher

Esmu beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju kā sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā – informātiku.

Darbs, kuru Tu dari, jādara ar mīlestību, vienalga, kāda ir tava profesija: dārzniekam jālaista puķes ar mīlestību, pavāram jāvāra ēdiens ar mīlestību…

Mūsu bērni ir mūsu spogulis. Kā iemācīt bērnam būt labākam, cītīgāk mācīties, cilvēcīgāk attiekties vienam pret otru? Atbilde? – Vienkārši – pašam būt tādam! Sāksim katrs ar sevi.

Skolotājs zina – ja viņš būvēs ar mīlestību un patiesību, tas, ko viņš būvē, pastāvēs mūžīgi. (Džons V.Šleters)

sk_1122b

Dace Pogule

Preschool Teacher

Pirmsskolas vecuma bērni spēj būt ļoti aktīvi un spilgti izpaust visdažādākās emocijas. Es uzskatu, ka mans uzdevums ir radīt un sekmēt pozitīvu gaisotni un uzticību, lai bērns savas emocijas iemācītos kontrolēt. Kā arī, progresīva vide ir nepieciešama, lai bērns nebaidītos no izaicinājumiem un spētu pilnvērtīgi uzsākt skolas gaitas.

Katrs bērns ir unikāls un ar savu individualitāti, tā kā pirmsskolas bērni lielāko dienas daļu pavada kopā ar saviem skolotājiem, mans aicinājums ir motivēt un iedvesmot, lai viņi ar prieku vēlētos atklāt un izzināt sevi. Es uzskatu, ka katrs bērniņš var būt ļoti veiksmīgs, protams, citam vajag vairāk laika, citam mazāk, bet galvenais ir nenopelt, bet iedvesmot.

sk_1144b

Inese Augškalne 

History and Social Science Teacher

Ieguvusi maģistra grādu vēsturē, 2001. gadā pedagoģijas maģistra grādu, 2012. gadā pedagoģijas doktora grādu. Ilgstoši strādājusi, mācot vēsturi, filozofiju un sociālās zinības profesionālās skolās un Rīgas Katoļu ģimnāzijā.
Uzskatu, ka bērni ir jāmīl, tad viņi atsaucas šai mīlestībai.
Ticu, ka izglītība ir tas, ko katrs veido pats, piedzīvojumā un pārdzīvojumā paņemot no piedāvātā zināšanu klāsta to, kas ir nozīmīgs viņa pieredzei, veidojot savu, neatkārtojamo attieksmi pret pasauli un cilvēkiem sev apkārt.

AndrisP

Andris Podosinoviks 

Crafts Teacher

sk_1163b

Dace Jansone

Speech Therapist

sk_1115b

Nauris Vilciņš

Sports Teacher

Matemātiku var apgūt ikviens. Tā ir mana pārliecība. Viss, kas nepieciešams, ir vēlme un apņemšanās. Iepazīstot matemātikas pasauli, mēs arvien labāk izprotam neparasto un aizraujošo pasauli, kurā dzīvojam!

male

Raimonds Bortaščenoks

Physics Teacher

blank-girl

Rūta R.

Mathematics Teacher

Matemātiku var apgūt ikviens. Tā ir mana pārliecība. Viss, kas nepieciešams, ir vēlme un apņemšanās. Iepazīstot matemātikas pasauli, mēs arvien labāk izprotam neparasto un aizraujošo pasauli, kurā dzīvojam!

Anete Vītola

Economics Teacher

Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā  ieguvu bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā , turklāt nonācu pie kādas ļoti svarīgas atziņas: „Ja esi gudrākais cilvēks telpā, tad atrodies nepareizajā telpā”. Tieši šī atziņa pārliecināja mani par nepieciešamību  vienmēr mācīties, attīstīties un tiekties pēc izaugsmes, ko vēlos nodot arī saviem skolēniem. Ekonomika ir zinātne, kura ļoti labi parāda dažādas likumsakarības sociālajās un politiskajās norisēs un ļauj uz lietām paskatīties plašākā kontekstā, mudinot neapstāties pie tā, ko jau zini.  Skolotāja amatā vēlos izkāpt no savas komforta zonas un augt kopā ar saviem skolēniem.

Francisco Nunez Romero Olmo

Spanish Language Teacher

Francisco Nunez Romero Olmo – teacher Paco, as we know him– is a Spanish journalist
who worked as Journalism Professor in Valencia, Spain, for 9 years. Since 2015 is living
in Riga and is working as Spanish teacher in different schools and language centers.
Actually, he is the Spanish teacher at RIMS since September 2015. He is also leading his
own company about design of websites in Latvia.
He finished his Bachelor in Journalism in Madrid, at San Pablo-CEU University, in 2005.
After that, he started to work as professor in Valencia, at CEU Cardinal Herrera
University and he finished his PhD in 2009. In 2013 he got a Master in Pedagogy and
language teaching.
He speaks Spanish, his mother tongue, as well as English, Italian and Latvian –well… he
is working on it –. And last, but not least, he is a six children’s happy father.

Ināra Uzoliņa

German Language teacher

2001. gadā LU esmu ieguvusi bakalaura grādu vācu valodas filoloģijā un pedagoga kvalifikāciju, bet 2004. gadā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RSEBAA) ieguvu maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

Esmu strādājusi divās Latvijas augstskolās, vadījusi vācu valodas kursus pieaugušajiem, tulkojusi bērnu grāmatas un dažādu lektoru uzstāšanās, taču darbs skolā ar bērniem man sagādā vislielāko gandarījumu un prieku.

“Dzīve ir tik īsa, un tā jānodzīvo nekā citādi kā laimīgi. Paklupt – tā ir daļa no dzīves, piecelties – tā ir dzīves pieredzēšana. Būt dzīvam – tā ir dāvana, būt laimīgam – tā ir izvēle.” (Ošo)

Fernanda Araujo Santos

English Language Teacher

Although originally a Brazilian, I have spent the past decade in countries such as Canada and Belgium. Throughout my travels, I was exposed to the beauty of different cultures and languages. The acquisition of a language certainly enables us to communicate with those who speak it, but it also allows us to broaden our views of the world and of what it means to live in it. As a language teacher, I am grateful for the opportunity to assist others on their personal journeys. I have been teaching at RIMS since 2017.

Žanis Žērbelis

Biology Teacher

Gunta

Gunta Šauriņa 

School Nurse

linda-radzina

Linda Joste-Sidorova

Vice-principal, Geography, Biology and Natural Sciences Teacher

Absolvējusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Dabaszinātņu un IT skolotāju programmu.
Eksperiments, laboratorijas darbs un pētījums – 3 lietas, kas padara sarežģīto dabaszinātņu mācību priekšmetu apgūšanu skolēnam daudz vienkāršāku, interesantāku un daudzveidīgāku. Skolēni mācās pilnveidot savas pētnieciskās prasmes pēc teorētisko zināšanu apgūšanas, ļaujot skolēnam pašam mēģināt rast atbildes uz sev vēl nezināmo, mācīties izskaidrot un, praktiski darbojoties, gūt prieku un gandarījumu par paša paveikto, sasniegto.

lena

Jeļena Samoilenko

 Primary School Teacher

Esmu pabeigusi 2 augstākās izglītības iestādes, bet mans pedagoģiskais ceļš sākās ar mana pirmā bērna piedzimšanu, kad es ieraudzīju, cik bērns ir neaizsargāts ārpus mājas. Es sapratu, ka bērnam ir ļoti svarīgi – kam uzticēties un kam ticēt mūsu pasaulē, it īpaši, kad viņam ir pienācis laiks mācīties un sākt patstāvīgi rīkoties. Tā kā bērni pavada lielu savas dzīves daļu skolā, es nolēmu kļūt par skolotāju, kurai var uzticēties un uz kuru var paļauties. Vēlos, lai bērniem būtu interesants, drošs un entuziasma pilns ievads garajā mācīšanās ceļā. Es novēlu visiem, kuri uzsāk mācības, kļūt par apzinīgiem un atbildīgiem skolēniem, kuriem skola ir drošas un mājīgas otrās mājas.

blank-girl

Līga Vestfāle

German Language Teacher