Text

Text

RIMS iespējas

Vidusskola
Vidusskola

RIMS īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo programmu, saglabājot savu individuālo pieeju arī 10.-12.klasēs. Uzsvars tiek likts uz bilingvālu mācību metodi, pasniedzot mācību priekšmetus valsts un angļu valodā. 

Lasīt vairāk
Sākumskola un pamatskola
Sākumskola un pamatskola

Skola prasa no bērna pacietību, uzmanību, sevis disciplinēšanu. Mūsu skolā daļēji angliski tiek apgūts eksakto priekšmetu bloks. Paralēli valsts ieteiktajiem mācību līdzekļiem tiek izmantoti mācību materiāli angļu valodā un apgūta priekšmeta terminoloģija arī svešvalodā. 

Lasīt vairāk
Pirmsskola
Pirmsskola

Pirmsskolas vecuma bērni atrodas nemitīgā kustībā. Tie redz, dzird un izjūt apkārtējo pasauli citādi nekā pieaugušie. Atrast zelta atslēgu bērna pasaules uztverei, kļūt par viņa draugu, atbalstot viņa dabisko zinātkāri, ielikt pamatus turpmākām skolas gaitām – tie ir galvenie mūsu skolas pedagogu uzdevumi.

Lasīt vairāk

JAUNUMI RIMS

Informatīvais izdevums

Seko līdzi RIMS jaunumiem un notikumiem.

RIMS SKAITĻOS

Cambridge A -Level

Cambridge A -Level

Mūsu vidusskolēniem piedāvājam iespēju kārtot ne tikai LR izglītības standartam atbilstošus eksāmenus,  bet arī iegūt Cambridge A-level sertifikātus.

75 izglītojamie

75 izglītojamie

Skolā ģimeniskā atmosfērā piedāvājam saviem skolēniem daudzveidīgas izglītojošas nodarbības un ārpusstundu aktivitātes

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

Mēs atrodamies Slāvu ielā 2, Rīgā, Latvijā.

Skolēni:skolotāji

Skolēni:skolotāji

Nelielas klašu grupas, kur justies kā mājās, un augsti kvalificēti, radoši, atbalstoši pedagogi.

 

Skolēni:skolotāji

Tautības mūsu skolā

Mūsu skolēni mācās multikulturālā vidē, kur katrs tiek cienīts un iedrošināts augt par drosmīgu,  atvērtu personību.